Szkoły

Zadania oświatowe Gminy Wadowice Górne wynikają w szczególności z postanowień: Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami). Na zakres zadań oświatowych Gminy Wadowice Górne wpływ mają również przepisy wykonawcze do tych ustaw. Obecnie Gmina Wadowice Górne jest organem prowadzącym  siedem szkół podstawowych. Sieć szkół podstawowych zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby mieszkańców wszystkich 13 sołectw. Również siecć oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zapewnia zaspokajanie zapotrzebowania na opiekę i wychowanie w tej grupie wiekowej adresowane przez rodziców i opiekunów ustawowych. Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Wadowice Górne funkcjonują w 7 budynkach. Ale oświata to nie tylko mury, wyposażenie. Na całokształt funkcjonowania zagadnień oświatowo-wychowawczych składa się również kadra pedagogiczna, obsługa techniczna, rodzice, uczniowie ale również absolwenci, którzy kontynuując edukację na szczeblu ponagimnazjalnym czy też pracując zawodowo reprezentują nasze szkoły w środowisku lokalnym, ogólnokrajowym czy też międzynarodowym. To również wiele cennych inicjatyw, budujących wśród dzieci i młodzieży poczucie wspólnoty miejsca, czasu i przestrzeni.

 

 

 Szkoła Podstawowa w Izbiskach

 Szkoła Podstawowa w Izbiskach

Szkoła Podstawowa w Izbiskach funkcjonuje na powierzchni gruntowej 5600 metrów kwadratowych. Dodatkowo wyodrębniony jest plac zabaw dla dzieci o powierzchni 300 metrów kwadratowych oraz tereny zielone o powierzchni 1500 metrów kwadratowych. Przy szkole funkcjonuje boisko do piłki ręcznej o powierzchni 900 metrów kwadratowych. Budynek szkolny składa się z 7 sal lekcyjnych, w tym 1 komputerowej. Do dyspozycji uczniów pozostaje 14 komputerów. Szkoła dysponuje salą gimnastyczną o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych wykonany jest podjazd. W szkolnej bibliotece zgromadzono 2300 woluminów.

 

Szkoła Podstawowa w Jamach

jamy

Szkoła Podstawowa w Jamach funkcjonuje na powierzchni gruntowej 6700 metrów kwadratowych. Dodatkowo wyodrębniony jest plac zabaw dla dzieci o powierzchni 570 metrów kwadratowych oraz tereny zielone o powierzchni 865 metrów kwadratowych. Przy szkole funkcjonuje boisko do piłki siatkowej o powierzchni 162 metrów kwadratowych oraz boisko do piłki nożnej o powierzchni 1875 metrów kwadratowych. Budynek szkolny składa się z 6 sal lekcyjnych, w tym 1 pracowni. Do dyspozycji uczniów pozostaje 17 komputerów. W szkolnej bibliotece zgromadzono 3864 woluminy. Placówka posiada kuchnię oraz stołówkę.

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Początka
w Wadowicach Dolnych

 Szkoła Podstawowa w Wadowicach Dolnych

Szkoła Podstawa im. Ks. Józefa Początka w Wadowicach Dolnych funkcjonuje na powierzchni gruntowej 8100 metrów kwadratowych. Tereny zielone zajmują powierzchnię 4499 metrów kwadratowych. Przy szkole funkcjonuje boisko do piłki siatkowej o powierzchni 162 metrów kwadratowych oraz boisko do koszykówki o powierzchni 312 metrów kwadratowych i piłki ręcznej (powierzchnia 1248 metrów kwadratowych). Budynek szkolny składa się z 6 sal lekcyjnych, w tym 1 pracowni. Do dyspozycji uczniów pozostają 32 komputer. W szkolnej bibliotece zgromadzono 7450 woluminów. Placówka posiada stołówkę.

 

 Szkoła Podstawowa w Wampierzowie

Szkoła Podstawowa w Wampierzowie

Szkoła Podstawowa w Wampierzowie funkcjonuje na powierzchni gruntowej 10000 metrów kwadratowych. Dodatkowo wyodrębniony jest plac zabaw dla dzieci o powierzchni 360 metrów kwadratowych oraz tereny zielone o powierzchni 532 metrów kwadratowych. Przy szkole funkcjonuje boisko do piłki siatkowej o powierzchni 162 metrów kwadratowych oraz boisko do piłki nożnej o powierzchni 1075 metrów kwadratowych. Budynek szkolny składa się z 6 sal lekcyjnych, w tym 1 pracowni. Do dyspozycji uczniów pozostaje 16 komputerów. W szkolnej bibliotece zgromadzono 3645 woluminów. Placówka posiada stołówkę.

 

 Szkoła Podstawowa im. gen. Bolesława Stachonia
w Woli Wadowskiej

Szkoła Podstawowa w Woli Wadowskiej

Szkoła Podstawowa im. gen. Bolesława Stachonia w Woli Wadowskiej funkcjonuje na powierzchni gruntowej 808 metrów kwadratowych. Tereny zielone zajmują powierzchnię 316 metrów kwadratowych, natomiast tereny sportowe zajmują 372 metry kwadratowe. Budynek szkolny składa się z 6 sal lekcyjnych, w tym 1 pracowni. Do dyspozycji uczniów pozostaje 6 komputerów. W szkolnej bibliotece zgromadzono 3851 woluminów. Placówka posiada zaplecze kuchenne.

 

 Szkoła Podstawowa w Zabrniu

Szkoła Podstawowa w Zabrniu

Szkoła Podstawowa w Zabrniu funkcjonuje na powierzchni gruntowej 5200 metrów kwadratowych. Dodatkowo wyodrębniony jest plac zabaw dla dzieci o powierzchni 220 metrów kwadratowych oraz tereny zielone o powierzchni 2500 metrów kwadratowych. Przy szkole funkcjonuje boisko do piłki siatkowej o powierzchni 180 metrów kwadratowych oraz boisko do piłki ręcznej o powierzchni 1000 metrów kwadratowych i bieżnia o długości 240 metrów. Budynek szkolny składa się z 7 sal lekcyjnych, w tym 1 pracowni. Do dyspozycji uczniów pozostaje 14 komputerów. W szkolnej bibliotece zgromadzono 3287 woluminów. Placówka posiada stołówkę.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wadowicach Górnych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wadowicach Górnych

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wadowicach Górnych funkcjonuje na powierzchni gruntowej 5029 metrów kwadratowych. Tereny zielone zajmują powierzchnię 4267 metrów kwadratowych. Przy szkole funkcjonuje boisko do piłki ręcznej o powierzchni 600 metrów kwadratowych. Budynek szkolny składa się z 8 sal lekcyjnych, w tym 1 pracowni komputerowej. Do dyspozycji uczniów pozostaje 24 komputery. Przy szkole znajduje się sala gimnastyczna o wymiarze 273 metrów kwadratowych. W szkolnej bibliotece zgromadzono 8500 woluminów. Placówka posiada stołówkę. Dodatkowo wyodrębniony jest plac zabaw dla dzieci o powierzchni 1612 metrów kwadratowych oraz tereny zielone o powierzchni 132 metrów kwadratowych. W szkolnej bibliotece zgromadzono 64 woluminy. Placówka posiada kuchnię i stołówkę.

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest