Jamy

Miejscowość powstała pod koniec XIV lub w XV wieku i została nazwana Rzędzinów lub Rędziny. Pierwsza informacja o tej miejscowości pochodzi z 1595 roku. W 1596 roku zmieniona nazwę na Jamy. Według legendy nazwa Jamy pochodzi od okrzyku jakie wydał właściciel ziem, gdy jego koń wpadł w lisie jamy. Stary kościółek drewniany przeniesiono do Jam z Wadowic Górnych, gdzie w 1916 roku utworzono parafię. Część Jam wyłączono z parafii Zgórsko. W 1906 roku istniała jednoklasowa szkoła, o którą wspominano w 1922 roku.

Wioska położona około 8 km na południowy-zachód od Wadowic Górnych. Nazwy przysiółków: Granica, Małe Jamy, Przybysz, WIelkie Jamy, Zabłocie, Za Lasem. Sołectwo Jamy zajmuje 1176 ha. Miejscowość zamieszkuje 951 osoby. Część Jam tzw. Jamy Małe i Przybysz należą do parafii Zgórsko. Pozostała część należy do parafii Jamy.

Na terenie sołectwa znajdują się:

Ochotnicza Straż Pożarna,

Szkoła Podstawowa,

Dom Strażaka,

kościół pod wezwaniem św. Augustyna Biskupa.

Sołectwo Jamy

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest