Piątkowiec

Miejscowość powstała pod koniec XIV lub w XV wieku. Początkowa nazwa miejscowości to Wolska Wolycza lub Piątkowice.  Legenda głosi że nazwa powstała od liczby domów mieszkalnych, których było tylko pięć. Pierwsza wzmianka o miejscowości jest z 1595 roku z wizytacji. Nazwę na Piątkowiec zmieniono w 1596 roku. Do 1944 roku istniała Ochotnicza Straż Pożarna, ale po wojnie przestała istnieć z powodu braku sprzętu.

W 1853 istniałą tu szkoła jednoklasowa, w której nauka odbywała sie początkowo w domach prywatnych. W 1937 roku była już szkoła czteroklasowa, w któej uczył jeden nauczyciel.W 1942 roku wojska niemieckie zajęły budynek szkoły na kwaterę, jednak w 1944 roku budynek przeszedł w ręce żołnierzy radzieckich, którzy go rozebrali zostawiają

Wioska położona jest na północny-wschód od Wadowic Górnych, przy drodze Mielec-Tarnów.  Nazwy przysiółków: Borowina, Wychylówka, Zwiernik. Sołectwo Piątkowiec zajmuje 694 ha. Miejscowość zamieszkuje 356 osoby i należą do parafii Zgórsko.

Na terenie sołectwa znajdują się:

    Dom Ludowy.

Sołectwo Piątkowiec

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest