Zabrnie

Miejscowość powstała w końcu XIV lub z początkiem XV wieku. Pierwsza wzmianka zawarta jest w rejestrze pogłównego z roku 1662. Wymienia on Zabrnie jako miejscowość. Nazwa może pochodzić od rzeki Breń.W 1922 roku funkcjonowała tutaj szkoła z jednym nauczycielem. nowy budynek szkolny został wybudowany w 1970 roku.

Wioska znajduje się około 8 km na zachód od Wadowic Górnych. Nazwy przysiółków: Cegielnia, Józefów, Kazale. Sołectwo Zabrnie zajmuje 486 ha. Miejscowość zamieszkuje 431 osoby i należą do parafii Wadowice Dolne.

Na terenie sołectwa znajdują się:

Dom Ludowy,

Szkoła Podstawowa.

Sołectwo Zabrnie

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest